Загальна оцінка прогресу використання енергоресурсів України

Нинішня ситуація в Україні характеризується тендітною економічним відновленням, внутрішнім і зовнішнім тиском для поліпшення управління, геополітичними інтересами її найближчих сусідів і збереження економічної невизначеністю в ЄС і в усьому світі. Таким чином, поглиблення взаємодії України з міжнародними інститутами, договорами і ЄС ставить нові завдання.

В силу своїх розмірів, стратегічного положення, природних ресурсів, технічного потенціалу та довгострокового економічного потенціалу розвиток України буде мати важливі наслідки для її громадян і сусідніх країн. Більшість поточних енергетичних проблем ЄС відображені в п’яти дорожніх картах для двостороннього співробітництва в галузі енергетики між ЄС і Україною.

Це ядерна безпека, інтеграція ринків газу та електроенергії, безпеку енергопостачання та транзиту вуглеводнів, вугільний сектор та енергоефективність. (докладніше про це можна дізнатися тут: ueex.com.ua

Енергетична політика займає чільне місце у внутрішній політиці і перспективному плануванні

Дії та перспективи України представляють великий інтерес для Росії і ЄС, і тут відіграють важливу комерційну роль і безпеку поставок. Таким чином, недавня прихильність EnC задає напрямок для еволюції енергетичної політики України, яка визнає перевагу ринків, належним чином регульованих і структурованих для конкуренції, в наданні стійких енергетичних послуг.

У зв’язку з важливістю державних і приватних ПІІ для економічного оновлення зростає розуміння важливості і терміновості зниження премії за ризик для інвесторів в Україні до прийнятного рівня. Поліпшення рейтингу України по простоті бізнес-цілей з 152-го місця в 2012 році до 137-го у 2012 році свідчить про прогрес у цьому напрямку.

Штучно низькі ціни на енергоносії в поєднанні з іншими факторами створюють ситуацію, коли багато споживачів енергії потрапляють в пастку керованості.

Більш високі ціни на енергоносії знижують їх платоспроможність, і вплив цих цін посилюється надмірним споживанням енергії (реальним або номінальним) в результаті валовий неефективності систем постачання і кінцевого використання. Таким чином, пошук і використання коштів для модернізації та модернізації старої енергетичної інфраструктури є ключовим пріоритетом енергетичної політики України (докладніше про це можна дізнатися тут: www.ueex.com.ua/exchange-quotations/natural-gas/)  Надійна і передбачувана економічна, енергетична політика та нормативно-правова база допоможуть залучити необхідні кошти.

Наявність коштів для інвестування завжди залежить від задовільної оцінки всього спектру ризиків

В енергетичному секторі України до них належать політичні, регуляторні, ринкові і технологічні ризики. За відсутності надійної і стабільної енергетичної політики і досить надійного і незалежного режиму регулювання більшість інвесторів вважатимуть за краще дочекатися ясності. Заклики до перегляду енергетичної політики на громадських консультаціях в 2012 році повинні розглядатися саме в цьому світлі.

Судячи з публічних заяв, що походить із США та інших країн, припущення і прогнози проекту енергетичної політики повинні бути переглянуті. На думку МЕА, необхідно приділяти більше уваги попиту.

Однак там, де рішень менше або де експертні знання обмежені і зосереджені в іншому місці, немає ніякої гарантії, що міркування енергоефективності будуть або достатніми, або надійними. Визнаючи це, українська влада вдалися до регулювання. Приклади надмірного розпорядчого регулювання рясніють там, де більш м’який, більш сприятливий для ринку підхід, орієнтований на інформацію та поінформованість, може привести до більш задовільних результатів.